هوا خوب است و زمین خوب است و من خوبم و تو هم خوبی و همه خوبند و بد ها یا کچل تشریف دارند یا مو دار

/ 1 نظر / 6 بازدید
یک بنی

[نیشخند]