باد با تمام وجود خود را به پنجره می کوبید !!
من با تمام وجود خود را به خواب می زدم!
وجودم را خواب گرفت و من تمام شدم?!
باد با مهربانی در رابست و رفت......
از خودم

/ 1 نظر / 11 بازدید
فیفیل

پرفکت