ستاره ها با من حرف می زدند

و من خیره به صفحه ساعت

انتظار صبح را می کشیدم

صبح آمد

اما همچنان انتظار در من کشیده می شد

/ 1 نظر / 11 بازدید
فیفیل

باز هم یک متن آبیائی!