بنگ بنگ!

وقتی کوچولو بودیم وقتی به کسی شلیک می کردیم با اسباب بازی هامون می گفتیم کیو کیو بنگ ینگ.

زندگی تکمه بازگشت ندارد!!!!!!!!!!!!!!!!!

چه قد تلخم

/ 0 نظر / 7 بازدید