فیلم رقصنده در تاریکی را تا میانه داستان تماشا کردم.بعد دیدم واقعا تحمل دیدن ان همه بد بختی نیست.کنار پنجره ایستادم.بارش نا مرتب برف را به تماشا نشستم.

شاکر باشیم به نعمات نادیده

/ 2 نظر / 4 بازدید
نگار

شاهکار بود. صحنه آخرش آدمو میخکوب میکنه .... غم انگیز بود