صدای زخمه های تار با نوازش سوز ،تو را به حال گداز می برد!بعد سرت را می چرخانی و دست چپ را نگاه می کنی!!دود دود کش ها به همه سمت می روند!!و این تویی که در جهتی بی بعد همچنان مشغول گذاری!

/ 1 نظر / 6 بازدید
یک بنی

چسبید!