فرصتی شد تا امروز در برنامه ای کوتاه استان مرکزی محل اقامت را سیاحت کنیم-بسیار جالب بود-دلمه برگ مو و زیتون عربی ره اورد این سفر بود-امروز دومین روزی بود که روزه را میس کردم(این میس لغت خیلی نایسیه)-شاد و پیروز باشی حاج رضای قیمه پز

/ 0 نظر / 8 بازدید