اول کتاب آخر داستان را نوشته بود
آخر داستان خود شروع کتاب دیگری بود
شاید بهنرین جمله "همان نقطه" سر خط باشد!

/ 0 نظر / 8 بازدید