سحر است

و باران می بارد

باران می بارد

و

روز می شود

ظهر در ادامه خواهد آمد

اما باران همچنان

مهمان هست

روز 10

/ 0 نظر / 6 بازدید