یه حس جدید!

از وقتی که از مربع مدور به یه دایره گرد اومدم،حسی جدید برام درست شده!دلم برای کسایی تنگ شده که حتی هیچ رابطه صمیمی با شون نداشتم.بماند دوستان نزدیک که هر روز صبح به یاذشون هستم.نمی دانم شاید دو روز پیوسته در خانه ماندن اثرات نهان خود رو این گونه نمایان می سازد.خوب حالا فکر کنین دو ماه در انفرادی و شکنجه و گشنگی.عجب معجونی می شود.راستی دلم برای گلی و بوسک و مادر هم تنگ شده.نذری کردم،اگر حاجتی ادا شود لحطه دیدار نزدیک خواهد بود.

/ 1 نظر / 7 بازدید
کامران

روزبه جان سلام.چند روزی بود تهران نبودم. ببخشید که دیر می رسم خدمتتون. خوب خوبید؟ خوش می گذره؟بابا زودتر عادت کن به اونجا.بدون که الکی دلتنگی. خوش باش و خوش زی.دوست دارم!