بی نهایت را بی صدا
صدا زد
"نهایت"
صدایش در آمد!
چرا"بی" صدا..
آسمان نگاهی کرد !غرید!!
صدایی دیگر نیامد


/ 1 نظر / 22 بازدید
فیفیل

سلام.