شاید این یه شروعه واسه کندن و رفتن

ادم تلفنش رو به کناری بگذاره!

ساکت و اروم

در مسیر باد!

و اخرش هر چه بادااد!

من واسه یه چند روزی نیستم

البته فقط اینجا هستم و لا غیر!

کات.

/ 0 نظر / 7 بازدید