از امروز تغییری در تاکتیک زندگی داده ام

می بخشم اما فراموش نمی کنم

قبلا نه می بخشیدم نه فراموش می کردم

نیمه دوم نیمه مربیان است

استاد مدیتیشنم تاکید فراوان داره بر بخشش فراوان اما فراموشی هرگز

/ 0 نظر / 14 بازدید