من در مورد مطلب قبلی توضیحی را ضروری می دانم-مقصود و غرض اصلی این بود که تنهایی به خودی خود مخرب است تصمیم گیری در آن زمان می تواند منشا غیر منطقی داشته باشد لذا می تواند محل تامل بیشتر باشد.من یک خطای دیگر هم داشتم که نکته ای از شخص ثالثی را واگویه کردم بدون اجازه اش که امید وارم مورد مغفرت و رحمت قرار بگیریم از سوی خالق بی همتا.

پی نوشت:مسیح جان سفرت بی خطر و به امید دیدار

/ 0 نظر / 9 بازدید