تبار شناسي دانشكده هاي دانشگاه پلي تكنيك!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بخش اول:

دانشكده شيمي:

اساتيد: به 3 دسته عمده تقسيم مي شوند

الف – كساني كه دوست دارند كار علمي كنند ولي مشكلات اقتصادي مانع ايشان مي شود!

ب –كساني كه دوست دارند كار اقتصادي انجام دهند ولي فقدان سواد علمي مانع ايشان مي شود!

ج- دكتر مرتضي سهرابي

كاركنان:

الف- ب- ج: همگي سيگار مي كشند- در اعياد 3 تيغه مي كنن- در عزا داري ها پير هن مشكی به تن مي كنند – بعضا اهل عرق؛ ورق و زرورق هستند- از مسجد دانشگاه تا سي دي مريم دي جي موجود است!!

دانشجويان:::

1)) تحصيلات تكميلي

الف:::دختر: يا شوهر پيدا نكرده اند يا كار خوب يا مامان بابا اجازه سفر به خارج نمي دهد يا خيلي خوشگل هستند!!

ب:::اگر پسر هستند يا ترك هستند يا نيستند .اگر ترك هستند رجوع شود به قسمت ليسانس-اگر ترك نيستند  يا از دانشگاه ديگري امده اند  كه بر ايشان حرجي نيست – اما اگر ليسانس را در پلي تكنيك گذرانده اند يا از سر بازي فرار كرده اند يا فعا ليت سياسي – صنفي

انجام مي دهند !

2))ليسانس

پسر ها به 2 دسته عمده تقسيم مي شوند

الف:::

ترك

ابتدا:جواد ظاهري- شلوار خمره اي – سيبيل قيطاني- پشت مو- لهجه غليظ- هنگام صحبت كردن باجماعت مونث به نوك كفش هايشان نگاه مي كنند !

انتها: مو ها ژل زده – سبيل ها تراشيده – تلفن همراه با هند ز فري – سيگار برگ تكلم به لهجه انگليسي- انتا لو پيا

ب::::

غير ترك

الف: كاري به كار هيچ كس ندارن سرشون تو كار خودشونه- حال و حول يا علي از تو مدد!

ب: انسان هاي شريفي كه اگر زير اب زني نكنند حتما درس مي خوانند !

ج:جواد فكري»»ابجي – غيرت- مي كشم- رهبري- چاقو ضامن دار

دختر ها به 2 دسته عمده تقسيم مي شوند:

الف:::

تهراني:

مذهبي»»دانشگاه فر صت سازي است براي پيداكردن همسر-تكبير- چادر – مانتو- كشف حجاب- گور باباي اسلام- زير ابرو – كا في شاپ- قليون ميوه اي

غير مذهبي»» دانشگاه فرصت مناسبي است براي تور كردن – درس خواندن- اراستن- زمينه سازي و بعضا اسلام – چادر-  خدا پيغمبر- شب قدر-

»»»كساني كه خداوند در خلقت ايشان اشتباه كرده و بايد پسر مي شدن .من شخصا مخلص اين دسته هستم!

»»كساني كه چشمهايشان را بسته اند فقط درس مي خوانند . جان عمه بزرگشان

»»خنگ با حال :كساني كه نگارنده كشف نكرده كه اين ها به اين شكل هستند يا خود را به كوچه علي چپ زده اند!!

خوابگاهي::

الف»»بر اساس فرمول سعي مي كنند در يكي از مدل هاي تهراني ها جا بگيرند!سيگار -انريكو- سلن ديون –هورااااااااا        داريوش- هايده – خانواده اه – عه – اه – اه ....

ب»» كساني كه بعد از ليسانس مي فهمند چه اشتباهي كرده اند در ليسانس مثه بقيه نبوده اند!!

پايان قسمت اول

نتيجه :::دانشكده شيمي دهي بزرگ در شهره مدرن پلي تكنيك!!

كات.

تهران –خانه پدري

 

 

/ 6 نظر / 7 بازدید
tannaz

هی !بالا غيزتا ما تو کدوم دسته بوديم؟

melody

با ذکر مثال مفهوم تره! p-:

Rouhi

آقا روزبه جديدا خيلی زو جای دوستای قديمو می گيرن. هنوز هم دوست دارم و خاطه های ديزی خوردن و کله پاچه خوردن برتم عزيزن، اونم به خاطر توی خر

zinab

سلام. ای ول! بابا تو ديگه کی هستی؟!

maziyar

هيچ وقت فکر نمی کردم اينقدر از انسانيت دور باشيم. وقتی اينو می خونم حالم ديگه از آدمايی که دم از ارزش و آرمان تو اين زمونه می زنند به هم می خوره.

iman

احسنت به اين ذوق هنری موفق باشی همیشه