پایان!

داور سوت پایان را کشید،منتهی روی کاغذ.این بار گل افساید پذیرفته شد،منتهی نه روی کاغذ.باران امد اهسته،پیوسته،تند،خسته.من خوابم گرفته بود.چشم ها بسته شدند.پایان سوت را دزدید!

با تشکر فراوان از دوست خوبم،مریم گلی

/ 0 نظر / 9 بازدید