تاسوعا سال هشتاد و هفت!

امروز به عادت دیرین مشغول انجام امور محول از سوی خانواده برای ایام تاسوعاشدم.تهران امسال خیلی خلوته.فک کنم همه رفتن سفر.من اینقد تهران رو تو محرم بی حال ندیده بودم.خلاصه به جای اینکه دین همه جای دنیا ما ایرانی ها رو بگیره دنیا همه جای دینمون رو گرفته.به کجا چنین شتابان!

/ 2 نظر / 9 بازدید
نسیم

مثل اینکه همه رفتن شمال عزاداری...