دیشب حسی عجیب آمد و دو دستی بغلم کرد

مدت ها بود دنبال پرواز بودم

وقتی ایستاده ای

اما از شوق

انگاری که سال هاست

گم شده ای

شاپرک بودم یا قاصدک

نمی دانم

من گم را تو پیدا کن

-3 رمضان

/ 0 نظر / 6 بازدید