جشنواره فیلم فجر هم برای خود داستانی دارد.کسی حاضر نیست داوری بخش مسابقه فیلم ان را بپذیرد.خوب بد نیست مسعود عنایت چند تا از داور های خوب رو بفرسته برا این کار.وقتی هر دم بیل باشه چه اشکالی داره!داور،داوره دیگه!

/ 3 نظر / 5 بازدید
نانی آزاد

شاعراز كوچه مهتاب گذشت...ليك شعري نسرود...نه كه معشوق نداشت...نه كه سرگشته نبود...سالهابوددگر،كوچه مهتاب خيابان شده بود!![گل][خرخون]

فاطمه/ ج

باید نشست و منتظر ماند و دید که چه پیش آید.[گل]