با چشمانم سفر کردی
ارتفاع "پست" شدید
در سراب نگاهت فرود آمدند..
پرواز "خاطره" شد!
فعل ماضی صرف شد
جای "چهارم" شخص همچنان خالی بود

/ 0 نظر / 37 بازدید