دهه آخر صفر هم نفس های آخر خودش را می زند

موج گرانی همه جا را گرفته است

دلم تنگ است برای شادی همه مردمان وطنم

آرزویم دیدن سفره هایی است پر از غذای جسم و جان

یا حق

/ 0 نظر / 6 بازدید