اول از همه مرسی از دوستان بابت احوال پرسی.

امروز که این جا دکتر رفتم فهمیدم که کار از کار گذشته و ریشه و دندان با هم شکسته اند.گور بابای هزینه فعلا این دردش دارد می کشد ما را!کاش به حرف خانواده گوش کرده بودم و بلیطم را عقب انداخته و همه کار ها را در ایران می کردم و بعد می امدم.خلاصه دندان لق و ریشه خرد شده را باید کشید.

کجاست مادر کجاست گهواره من

/ 1 نظر / 6 بازدید
فیفیل

ای داد بیداد!