هر چه قدر فروردین و اردیبهشت این جا گرم بود تیر و مرداد سرد است-یعنی توی سه هفته گذشته فقط سه روز افتاب بوده!نوبر است برای خودش

/ 1 نظر / 6 بازدید
یک بنی

واقعا نوبره [ناراحت]