برای افطار خودم زبان بار گذاشته ام

همه ماه رمضان یه طرف این فرصت تنها شدن با خویش خویشتن یه طرف

شب های"سرد و سیاه" صبح سپیدی هم داره

/ 0 نظر / 6 بازدید