در میان دو راهی

کمی بالاتر از چهار راه حوادث

و درست بعد ورودی تردید

به سمت تقدیر پیچیدیم.....

"نروم جز به همان ره که تو هم راهنمایی"

و  دبیرستان و دانشگاه و راهنمایی را هم در همان ره طی کردم

الان اما کفش هایم پاره شده

هوا بارانی است

مدت هاست که راهنمای چپ  سوخته

میانه شدم

در میان سالی

اگر به شصت برسد

روز5

/ 0 نظر / 7 بازدید