فکر کنید یه کیک اسلایس شده

۲تا چایی

یه ادم که منتظره صبحانش رو با اون یکی ادمه بخوره

و اون یکی ادمه منتظره که عصر شه بدو بدو بره شلوار از خیاطی بگیره

اون وقت می دونین چی می شه؟

هیچی

ممکنه چای یه خورده سرد شه

چون انتخاب حق شماست

پس اون ادمه بین شلوار و خودش

انتخاب نشده

روزگار غریبی است جبرییل

/ 0 نظر / 7 بازدید