امان از این اس ام اس ها!

یکی از  رییس هایم  از من کاری را خواسته بود.من هم انجام دادم و بلا فاصله با پیام کوتاه نتیجه را منعکس کردم.ایشان هم سریعا جواب دادند و تشکر کردند.اما تا اینجا ایرادی نداشت.بلافاصله پس از این پیام ،پیام کوتاهی از طرف ایشان بود که لطیفه ای پایین دستی بود در مورد سریال یوسف و اخرین درخواست زلیخا از یوزارسیف.من هم خواندم و خندیدم.اما این داستان ادامه داشت چون که این شخصیت فرهنگی پیام سومی فرستادن که پیام قبلی ویروس بوده و نخوانده باید پاک شود اما حیف که من خوانده بودم اما پاک کرده بودم.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید