بدترین حس به یک انسان وقتی دست می دهد مثلا یکی را در یک طرف خیابان ببینی و زنگش بزنی و حالش را بپرسی و او هم بگوید مریض است و مشغول استراحت یا هر گزاره ای غیر واقعی و تو ندانی یا نتوانی که درک درستی داشته باشی که چرا دروغ می گوید و یا جویا احوالات کسی باشی که مشغول شعف و شادمانی بوده ولی با تغییر صدا خودش را به خواب زده تا بگوید تازه از خواب برخاسته.به هر حال به امید روزی که دروغ از زندگی بشر نوع جهان سوم به سرزمین های دورتری مهاجرت کند و مهاجرین فارغ از هوش و استعداشان سلامت زندگی کنند

/ 0 نظر / 8 بازدید