بمب خبری!

او

به من گفت:

"حوصله ام از تو سر رفته است"

و من

روزه سکوت گرفته ام و با درد و غم افطار خواهم کرد.شاید!

/ 5 نظر / 8 بازدید
فري

به به!!!!!!!!!!به به.................

طناز

اول: حال مادرتان چطور است؟ دوم: روزه سکوت همیشه هم خوب نیست.

روح اله

غلط کرده اون کسی که اینو به تو گفته

کامران

روح اله جان چرا جو رو متشنج می کنی؟بالاخره سبب خیر شده و روزبه روزه می گیره.فقط روزبه جان سحری فراموش نشه.

مولود

اي بابا، اين حرفا چيه استاد؟ شما بايد به رسالت خودتون كه حرف زدن و حرف زدنه ادامه بديد.