در شهری که همه خواب بودند
بیدار هم باشی
به خواب می روی!!!
فرق در نوع رویاهاست
شاید برای تو شیرین تر باشد!؟

/ 0 نظر / 16 بازدید