پله ها را یکی یکی بالا رفتم
تا "ملاقات" با خدا!
کلمه هایم حرف شد!
حرف اول و آخر
شد
همان
"آی"
مار نیشم زد
به پله اول افتادم...
آخر همه بازی ها همین است
رجعت .

/ 0 نظر / 18 بازدید