یه صبح نسبتا سرد

جایی که دغدغه ای نیست فقط واسه چند روز

از خواب پا می شی و دوباره می خوابی

خودت رو به دست باد سپردی خوب

خدا کنه اعتدال وزش حفظ شه!

کات.

/ 1 نظر / 7 بازدید
دریا

سلام ابی تر از دریا چرا زمینه ات سیاه ؟ تو باید ابی مثل دریا باشی نه سیاه مثل تاریکی به من هم سر بزن