چهارمین رمضانی است که دور از خانه هستم

هوا هم ان قدر عجیب سرد است

دلمان و قلبمان دنبال فرصتی بود برای استراحت

ایضا وجودمان

التماس دعا

/ 0 نظر / 6 بازدید