سکوت!

این دنیا بعضی وقت ها بد جوری گوشمون رو می گیره!من همش فکر می کنم ما ادم ها داریم با یه تا خیر زمانی نتیجه اعمالمون رو همین جا مبینیم!

به قول رودکی:

چو بد کردی مباش ایمن ز افات.

/ 0 نظر / 6 بازدید