باران می آید شر شر
از همه طرف به سویم
من هم می روم به سویش از همه طرف
اما دوچرخه فقط دو چرخ دارد
شاید طرف را بد معنی کرده ام!


/ 0 نظر / 12 بازدید