روز تاسوعا هم رسید و من سومین باری است که خانه نیستم از سال های خیلی دور این روز نذر های خانواده مان بر قرار بوده-این جا دچار یک تخلیه کامل شده ام-چون خیل زیادی از دوستان(همکاران) به این چیزهایی که من اعتقاد دارم بی اعتقادند و یا بی تفاوت-برای آن ها هم که مهم است آن قد وابستگی برای شان محرز است که نمی توان بهشان نزدیک شد.به هر حال من دلم بد فرم هوای خانه مان را کرده-این جا همه جوره فراموش شده یم-من از رابطه های این جایی به هیچ حس رضایتی نمی رسم-فاصله ها بسیار است-شرافت محیط کاری ایران بسیار بالاتر از اینی بود که این جا هست.من با اطمینان بالایی می گویم همه به هم دروغ می گویند-منظورم همین هم کشوری هایت هستند-جهنم ما در این برزخ دروغ است-من که بارها ریشه اش را گفته ام-از وقتی آن دو نفر به دروغ امدند دروغ همه جا را گرفت..............خدایا خودت به فریاد مان برس.......از این همه کثافت کاری این هایی که خودت می دانی خسته ایم......خسته

/ 1 نظر / 7 بازدید
مولود

نمی دونم چرا گریه م گرفت!