نفس آدم ها همیشه از جای گرم بر می خیزد

/ 2 نظر / 6 بازدید
سکوت

فکر نمیکنی با این تعریف تعداد آدمای روی زمین خیلی کم میشه ؟!

یک بنی

با سکوت موافقم