امروز وقتی با امید داشتیم سوار طیاره می شدیم مامور کنترل گفت:

Have a nice flight

امید هم واسه اینکه کم نیاره

گفت

You too

بعد ترش خندش گرفت که ای بابا این مامور کنترله که پرواز نمی کنه

خلاصه همیشه جواب آرزوی خوب کردن رو نباید از روی احساس داد

و دیگر هیچ!

/ 1 نظر / 7 بازدید
روح اله

اقا کجا رفته بودی که طیاره سوار شدی؟